crypto

Semantic Security

Punkty: 304
Rozwiązań: 10

It's not cryptographically secure random, but I think it's good enough.

nc semantic.ecsc24.hack.cert.pl 5102

import binascii
import random


def xor(*t):
  from functools import reduce
  from operator import xor
  return [reduce(xor, x, 0) for x in zip(*t)]


def main():
  flag = open("flag.txt", 'rb').read()
  while True:
    print("1. Get ciphertext")
    print("2. Exit")
    choice = input(">").strip()
    if choice == "1":
      keystream = [random.randrange(0, 255) for _ in range(len(flag))]
      random.shuffle(keystream)
      print(binascii.hexlify(bytes(xor(flag, keystream))).decode())
    elif choice == "2":
      return
    else:
      print("WTF?")


if __name__ == "__main__":
  main()

Format flagi: ecsc24{litery_cyfry_i_znaki_specjalne}.
W razie wątpliwości lub pytań dotyczących konkursu zapraszamy na naszego Discorda: https://discord.gg/gAtRKa2rcn.

Aby wysłać flagę, musisz się zalogować.